2018-10-26

Efter en tid med ansträngd lagersituation utökar nu Carlmarks sin lagerkapacitet. Vi har sett en omfattande försäljningstillväxt under de senaste 1-2 åren och vi möjliggör nu för ytterligare expansion.


Försäljningstillväxten kommer från såväl nya kunder som ökad omsättning hos befintliga, och vi spår en fortsatt positiv utveckling de närmsta åren. I samband med utökningen har betydande investeringar gjorts för att öka personal- och platseffektivitet. Lagret kommer ligga kvar på samma adress i Billdal, strax söder om Göteborg. Företaget LIROS Skandinavia AB består av ett antal affärsområden, varav Carlmarks är ett. För mer information, se www.carlmarks.se/contact
 
2018-10-26
Carlmarks satsar på större lagerkapacitet
Efter en tid med ansträngd lagersituation utökar nu Carlmarks sin lagerkapacitet. Vi har sett en omfattande försäljningstillväxt under de senaste 1-2 åren och vi möjliggör nu för ytterligare expansion.
Läs mer
2017-12-31
Ny katalog från Carlmarks!
Carlmarks växer och vi firar detta med en ny katalog!
Läs mer