2018-05-01

Anrika Carlmarks är tillbaka i skärgården. Inom ramarna för ett nyskrivet avtal med Skärgårdsredarnas Branschorganisation kommer Carlmarks levererera tågvirke och fendrar till föreningens ca 350 båtar fördelat på 100 medlemsföretag.


Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med färjor och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare i nationell fart. Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar nu c:a 115 medlemsrederier med tillsammans 340 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon. Sammantaget har medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser. Medlemsrederierna är offentligt eller privat ägda. De svarar för nästan all fartygsbaserad kollektiv-, vägfärje- och turisttrafik i Sverige. Drygt 75 procent av Skärgårdsredarnas persontransporter sker i offentligt finansierad eller delvis subventionerad kollektivtrafik. Bland medlemsföretagen finns såväl små som stora redererier, varav några av de mest namnkunniga är Trafikverket, Waxholmsbolaget och Styrsöbolaget. Carlmarks ser fram emot ett långt och givande samarbete. För mer information, vänligen se "kontakta oss".
Link
 
2019-02-14
Ny repmätare från Carlmarks
Att få rätt längd på tågvirket kan vara klurigt. Därför har Carlmarks tagit fram en ny handhållen repmätare.
Läs mer
2018-10-26
Carlmarks satsar på större lagerkapacitet
Efter en tid med ansträngd lagersituation utökar nu Carlmarks sin lagerkapacitet. Vi har sett en omfattande försäljningstillväxt under de senaste 1-2 åren och vi möjliggör nu för ytterligare expansion.
Läs mer
2018-10-12
Välkomna Järnia
Carlmarks välkomnar Järnia som nya återförsäljare! Fom 2019 ansluter Järnias ca 40 butiker till Bolist och blir härmed nya Carlmarksåterförsäljare.
Läs mer
2018-06-01
Lantmannabutiker i Samverkan
Carlmarks ny leverantör till Lantmannabutiker i Samverkan (LSAB). Repleverantörern slår sig härmed på allvar in i lantbruksbranchen i och med 25 nya återförsäljare.
Läs mer
2018-05-01
Carlmarks ny avtalsleverantör till Skärgårdsredarna
Anrika Carlmarks är tillbaka i skärgården. Inom ramarna för ett nyskrivet avtal med Skärgårdsredarnas Branschorganisation kommer Carlmarks levererera tågvirke och fendrar till föreningens ca 350 båtar fördelat på 100 medlemsföretag.
Läs mer
2017-12-31
Ny katalog från Carlmarks!
Carlmarks växer och vi firar detta med en ny katalog!
Läs mer